معیارهای ارزشیابی سمینار

  1. اخبار و اطلاعیه‌ها
  2. معیارهای ارزشیابی سمینار

بسمه تعالی

ارزشیابی سمینار

به اطلاع دانشجویان کارشناسی ارشد میرساند نمره واحد سمینار براساس معیارهای جدول ذیل محاسبه میگردد.

موضوعحداکثرامتیاز

۱- نظم و کیفیت ارائه:

۱-۱- ارائه در زمان مقرر (۲ امتیاز)

۲-۱- دقت، صحت و رعایت اختصار در اسلایدها (۲ امتیاز)

۳-۱- چگونگی ارائه (۲امتیاز)                                       

۴-۱- پاسخ به سوالات مدعوین (۲ امتیاز)

۸

۲- بررسی و تجزیه و تحلیل موضوع:

۱-۲- بیان تاریخچه موضوع تحقیق (۲ امتیاز)

۲-۲- تجزیه و تحلیل کار محققان پیشین (۲ امتیاز)

۳-۲- بیان نقاط ضعف و قوت کار سایر محققان (۳ امتیاز)

۴-۲- بیان مسائل بالقوه تحقیق و نوآوری‌هایی که می توان در موضوع تحقیق داشت (۳ امتیاز)

۱۰
۳- کیفیت کتابچه سمینار۲
جمع۲۰

 

              اداره آموزش

موسسه آموزش عالی مهرآستان

به اشتراک بگذارید:

اطلاعیه‌های مرتبط:

فهرست