نمایشگاه لوازم الکترونیکی و جانبی

نمایشگاه لوازم الکترونیکی و جانبی در دانشگاه مهرآستان با تخفیف دانشجویی در دانشگاه مهرآستان برگزار شد.

گزارشی از برگزاری این نمایشگاه را به روایت تصویر شاهد باشید.

نمایشگاه لوازم الکترونیکی و جانبی در دانشگاه مهرآستان

استقبال دانشجویان از نمایشگاه لوازم الکترونیکی و جانبی

دانشجویان در حال خرید از نمایشگاه لوازم الکترونیکی و جانبی

نمایشگاه لوازم الکترونیکی و جانبی در دانشگاه مهرآستان

             امور فرهنگی

موسسه آموزش عالی مهرآستان

keyboard_arrow_up