کانون شب شعر

  1. اخبار و اطلاعیه‌ها
  2. کانون شب شعر

به‌نام خدا

برنامه شب شعر، هر هفته از ابتدای ترم تحصیلی در دانشگاه مهرآستان با حضور دانشجویان و مسئول فرهنگی دانشگاه برگزار شد. دانشجویان با شعرخوانی و خواندن زندگینامه شعرا و شعرهای سنتی به این جلسات خاتمه دادند.

 کانون شب شعر

شب شعر و شعرخوانی

شعرو غزل خوانی در کانون شب شعر

شعرخوانی

سروده ها و دلنوشته ها

عکس سلفی در مراسم شب شعر

حضور فعال دانشجویان در مراسم شب شعر

بحث و تبادل نظر گروه شعرخوانی

             امور فرهنگی

موسسه آموزش عالی مهرآستان

به اشتراک بگذارید:

اطلاعیه‌های مرتبط:

فهرست