دیدار مهرآستانی ها با کودکان لبخند

بسم ا… الرحمن الرحیم

دیدار تعدادی از دانشجویان مهرآستان همراه با مسئول فرهنگی دانشگاه از پنج کودک دوست داشتنی (کودکان لبخند) بهزیستی رودسر.

در این دیدار دانشجویان مبلغ حاصل از فروش سیبهای لبخند را به همراه هدایا به کودکان تقدیم کردند و آنها را جزئی از مهرآستان دانستند و مطرح کردند که از این تاریخ مهرآستان پنج کودک زیبا و دوست داشتنی دارد که تحت حمایت مهرآستانی‌ها قرار خواهد گرفت. باشد که همواره بخندند. عزیزانی که تمایل دارند در این امر ما را همراهی کنند می‌توانند به امورفرهنگی مراجعه فرمایند. و در آخر از پرسنل، دانشجویان، آقای قنبری (رئیس اداره) و خانم یوسفی (سرپرست بهزیستی پارسیان) کمال تشکر را داریم.

دیدار با کودکان لبخند

دیدار مهرآستانی ها با کودکان دوست داشتنی

دیدار مهرآستانی ها با کودکان لبخند

کودکان بهزیستی رودسر

دیدار مهرآستانی ها با کودکان

دیدار با دوست داشتنی‌ها

دوست داشتنی ها

 مهرآستانی ها و کودکان دوست داشتنی

دیدار با کودکان دوست داشتنی

            امور فرهنگی

موسسه آموزش عالی مهرآستان

در شبکه‌های اجتماعی به ما بپیوندید:

Instagram
Telegram
به اشتراک بگذارید:
keyboard_arrow_up