گروه بندی مسابقات فوتسال دانشجویان دانشگاه مهرآستان

  1. اخبار و اطلاعیه‌ها
  2. گروه بندی مسابقات فوتسال دانشجویان دانشگاه مهرآستان

گروه بندی مسابقات فوتسال دانشجویان دانشگاه مهرآستان جام هفته تربیت بدنی آبان ماه ۱۳۹۴

گروه ۱گروه ۲گروه ۳

الف- الکتروتکنیک ۹۳

ب- پگاه

ج- یاران رودسر

د- مهندسین مهرآستان

الف- گروه عمران

ب- مجتمع فنی تهران

ج- مدیریت صنعتی مهرآستان

د- استقلال نوین

الف- مهندسان صنایع

ب- عمران ۹۲

ج- ستارگان حسابداری

د- حسابداران سلف

مقررات مسابقات فوتسال دانشجویان دانشگاه مهرآستان

۱- برای تمامی بازیکنان کارت بازی صادر گردیده و براساس کارت‌های صادر شده تیم‌ها مجاز به بازی می‌باشند؛ بنابراین تیم‌ها مجاز به استفاده از بازیکنان غیرلیست یا بازیکن مشترک نمی‌باشند.

۲- تمام تیم‌های شرکت کننده می‌بایست دارای لباس یا کاور هم‌شکل باشند.

۳- سرپرستان تیم‌ها حق بازی ندارند مگر اینکه نامشان به عنوان بازیکن ثبت گردیده باشد.

۴- تمامی بازی‌ها راس ساعت مقرر برگزار می‌گردد و تاخیر و عدم حضور تیم‌ها مشمول قوانین مسابقات می‌باشد.

۵- هم‌چنین تمامی تیم‌ها می‌بایست قبل از شروع اولین بازی نواقص مدارک را خود ارائه نمایند در غیر این‌صورت مجاز به شرکت در مسابقات نمی‌باشد.

۶- تمام بازی‌ها طبق ضوابط آئین‌نامه‌ای فدراسیون فوتبال برگزار می‌گردد.

۷- تمامی بازی‌های این دوره جهت ارائه به کمیته فنی مسابقات ورزشی و انتخاب تیم منتخب دانشگاه توسط دوربین فیلمبرداری ضبط می‌گردد.

۸- رعایت شئونات اسلامی و دانشجویی الزامی می‌باشد.

بدیهی است عدم رعایت موارد فوق منجر به معرفی بازیکن یا تیم به کمیته انضباطی می‌گردد.          

اسامی سرپرستان تیم‌ها

نام تیمنام سرپرستنام تیمنام سرپرستنام تیمنام سرپرست
۱- الکتروتکنیک ۹۳محمد محمدی۵-گروه عمرانآرمان مجرد۹-مهندسان صنایعمیلاد حاذق
۲- پگاهشایان عادلی۶-مجتمع فنی تهرانمیلاد ابوالقاسمیان۱۰-عمران ۹۲احمدرضا نگهدار
۳-یاران رودسرمحمد دیوبند۷-مدیریت صنعتی مهرآستانمحمدجواد لطیفی۱۱-ستارگان حسابداریعلی درخش‌گار
۴-مهندسین مهرآستانمحمدنصیر نزله‌دوست۸-استقلال نوینعلیرضا عابدینی۱۲-حسابداران سلفآرمان قلی‌پور

          امور دانشجویی

موسسه آموزش عالی مهرآستان

فهرست