گروه بندی مسابقات فوتسال دانشجویان دانشگاه مهرآستان

گروه بندی مسابقات فوتسال دانشجویان دانشگاه مهرآستان جام هفته تربیت بدنی آبان ماه ۱۳۹۴

گروه ۱ گروه ۲ گروه ۳

الف- الکتروتکنیک ۹۳

ب- پگاه

ج- یاران رودسر

د- مهندسین مهرآستان

الف- گروه عمران

ب- مجتمع فنی تهران

ج- مدیریت صنعتی مهرآستان

د- استقلال نوین

الف- مهندسان صنایع

ب- عمران ۹۲

ج- ستارگان حسابداری

د- حسابداران سلف

مقررات مسابقات فوتسال دانشجویان دانشگاه مهرآستان

۱- برای تمامی بازیکنان کارت بازی صادر گردیده و براساس کارت‌های صادر شده تیم‌ها مجاز به بازی می‌باشند؛ بنابراین تیم‌ها مجاز به استفاده از بازیکنان غیرلیست یا بازیکن مشترک نمی‌باشند.

۲- تمام تیم‌های شرکت کننده می‌بایست دارای لباس یا کاور هم‌شکل باشند.

۳- سرپرستان تیم‌ها حق بازی ندارند مگر اینکه نامشان به عنوان بازیکن ثبت گردیده باشد.

۴- تمامی بازی‌ها راس ساعت مقرر برگزار می‌گردد و تاخیر و عدم حضور تیم‌ها مشمول قوانین مسابقات می‌باشد.

۵- هم‌چنین تمامی تیم‌ها می‌بایست قبل از شروع اولین بازی نواقص مدارک را خود ارائه نمایند در غیر این‌صورت مجاز به شرکت در مسابقات نمی‌باشد.

۶- تمام بازی‌ها طبق ضوابط آئین‌نامه‌ای فدراسیون فوتبال برگزار می‌گردد.

۷- تمامی بازی‌های این دوره جهت ارائه به کمیته فنی مسابقات ورزشی و انتخاب تیم منتخب دانشگاه توسط دوربین فیلمبرداری ضبط می‌گردد.

۸- رعایت شئونات اسلامی و دانشجویی الزامی می‌باشد.

بدیهی است عدم رعایت موارد فوق منجر به معرفی بازیکن یا تیم به کمیته انضباطی می‌گردد.          

اسامی سرپرستان تیم‌ها

نام تیم نام سرپرست نام تیم نام سرپرست نام تیم نام سرپرست
۱- الکتروتکنیک ۹۳ محمد محمدی ۵-گروه عمران آرمان مجرد ۹-مهندسان صنایع میلاد حاذق
۲- پگاه شایان عادلی ۶-مجتمع فنی تهران میلاد ابوالقاسمیان ۱۰-عمران ۹۲ احمدرضا نگهدار
۳-یاران رودسر محمد دیوبند ۷-مدیریت صنعتی مهرآستان محمدجواد لطیفی ۱۱-ستارگان حسابداری علی درخش‌گار
۴-مهندسین مهرآستان محمدنصیر نزله‌دوست ۸-استقلال نوین علیرضا عابدینی ۱۲-حسابداران سلف آرمان قلی‌پور

          امور دانشجویی

موسسه آموزش عالی مهرآستان

keyboard_arrow_up