گروه مجازی مهرآستان با عنوان “در حاشیه”

بسم ا..الرحمن الرحیم

از ابتدای سال ۱۳۹۴ گروهی با عنوان “در حاشیه” در فضای مجازی تحت نظارت و سرپرستی مسئول فرهنگی دانشگاه مهرآستان با سه دبیر و دو نفر به عنوان روابط عمومی شکل گرفت. این گروه در ابتدا کار خود را با ۳۵ عضو فعال فرهنگی شروع کرده است و بیشتر پیرامون مباحث اجتماعی، مذهبی و فرهنگی فعالیت دارد. از نکات بارز این گروه می توان به موارد زیر اشاره نمود:

۱- قانونمند بودن و نظم آن

۲- امتیاز مثبت و منفی 

دانشجویان علاقه‌مند به فعالیت مجازی می‌توانند با مراجعه به امور فرهنگی در این گروه عضو شوند.

اولین نشست “در حاشیه” در هفتم مهرماه ۱۳۹۴ به روایت تصویر

حضور مدیریت محترم اداری در جمع گروه در حاشیه

گروه فضای مجازی در حاشیه

در حاشیه در مهرآستان

اعضای در حاشیه

جشن تولد در حاشیه

عکس دسته جمعی دوستان

کیک تولد یک سالگی در حاشیه

اهدای جایزه به اعضای فعال

             امور فرهنگی              

موسسه آموزش عالی مهرآستان

keyboard_arrow_up