گفتمان دانشجویی با مسئول فرهنگی و انتخاب نماینده کلاس

  1. اخبار و اطلاعیه‌ها
  2. گفتمان دانشجویی با مسئول فرهنگی و انتخاب نماینده کلاس

بسم ا… الرحمن الرحیم

حضور مسئول امور فرهنگی در کلاس کارشناسی ناپیوسته حسابداری (مهر ۹۴) و گفتمان دانشجویی پیرو مسائل فرهنگی و انتخاب نماینده کلاس به روایت تصویر.

گفتمان دانشجویی مسئول امور فرهنگی

گفتمان دانشجویی مسئول امور فرهنگی با دانشجویان حسابداری

انتخاب نماینده کلاس

             امور فرهنگی              

موسسه آموزش عالی مهرآستان

فهرست