برای ورود به کلاس موردنظر روی نام درس کلیک کنید.

پیوند کلاس‌های الکترونیکی رشته‌های کامپیوتر و فناوری اطلاعات

نام درس- نام استاد

آرم مهرآستان

آز -معماری کامپیوتر-فولادی  رضا

آز-نرم افزارهای گرافیگی- جهان بین زهرا

آزمایشگاه پایگاه داده ها- جهان بین زهرا

آزمایشگاه سیستم عامل-رضوانی

آزمایشگاه شبکه-مهندسی IT-جهان بین زهرا

آزمایشگاه فیزیک ۱-رهبر مرتضی

آزمایشگاه فیزیک۲-مهندسی IT-رهبر مرتضی

آز-مهندسی نرم افزار-نعمتی  فرامرز

اصول سرپرستی-رمضانی

اصول و مبانی مدیریت-رمضانی

اقتصاد مهندسی-محمودآبادی عباس

آمار و احتمالات مهندسی- فلاح چای میرمظفر

آمارواحتمالات-رحیمی علی اصغر

برنامه سازی پیشرفته-جهان بین زهرا

برنامه سازی سیستم-فولادی رضا

پایگاه داده ها-موسی نژاد

تجارت الکترونیکی-میاندهی رودسری حجت اله

تحقیق در عملیات۱-محمودآبادی عباس

ذخیره و بازیابی اطلاعات-کامپیوتر-جهان بین زهرا

ریاضی ۱-یعقوب نیا

ریاضی ۲-کاووسی

ریاضی پیش دانشگاهی-محسن زاده معین

ریاضی عمومی ۱-میزانی شیما

ریاضی کاربردی-میزانی

ریاضی گسسته-حجت انصاری ارسلان

ریاضی مهندسی-میزانی شیما

زبان تخصصی-کریمی یزدان

زبان ماشین واسمبلی-کامپیوتر-فولادی  رضا

ساختمان داده ها-دادرس وحید

سخت افزار۲-دادرس وحید

سیستم چند رسانه ای-دادرس میثم

سیستم عامل-رضوانی

سیستم عامل۲-جهان بین

سیستم عامل شبکه-فلاح راد

شبکه های کامپیوتری۲-موسی نژاد

شبکه های کامپیوتری-دلیلیان نرجس خاتون

شبیه سازی کامپیوتری-محمودآبادی عباس

شیوه ارائه مطالب علمی و فنی-تقی نیای کینچاه رامین

طراحی الگوریتم-جهان بین زهرا

طراحی صفحات وب -موسی نژاد

فیزیک الکتریسیته و مغناطیس-نعمتی  فرامرز

فیزیک پیش-کاردانی پیوسته کامپیوتر-نعمتی  فرامرز

فیزیک۱-رهبر مرتضی

فیزیک۲-رهبر مرتضی

کارآفرینی و پروژه- لطفی نیا محمدتقی

کارگاه سیستم عامل شبکه- موسی نژاد

کارگاه سیستم عامل شبکه۲-جهان بین

کارگاه شبکه های محلی کامپیوتری-کاردانی پیوسته کامپیوتر-جهان بین زهرا

کارگاه عمومی-مهندسی IT-جهان بین زهرا

کارگاه مبانی الکترونیک-کریمی یزدان

گرافیک کامپیوتری-جهان بین زهرا

مباحث ویژه-جهان بین زهرا

مبانی الکترونیک-کریمی یزدان

مبانی اینترنت-کاردانی پیوسته کامپیوتر-جهان بین زهرا

مبانی سازمان و مدیریت-رمضانی

مبانی فناوری اطلاعات- میاندهی رودسری حجت اله

مبانی کامپیوتر و برنامه سازیIT-جهان بین زهرا

مدار منطقی-اجابتی سیدمسعود

مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات-قادر رضا

مدیریت رفتار سازمانی-صبح زاهدی پرشیا

مدیریت و کنترل پروژه های فناوری اطلاعات-قادر رضا

مدیریت نگهداری فناوری اطلاعات-میاندهی

معادلات دیفرانسیل-میزانی شیما

معماری کامپیوتر-فولادی  رضا

مهندسی اینترنت- نظرعلی شاهرخ

مهندسی فناوری اطلاعات ۱-رضوانی

مهندسی فناوری اطلاعات۲-نوربخش  اعظم السادات

مهندسی نرم افزار ۲-نوربخش  اعظم السادات

مهندسی نرم افزار-موسی نژاد

نصب و راه اندازی شبکه-کامپیوتر-فلاح راد

نظریه زبان ها و ماشین ها- دادرس میثم

هوش مصنوعی-نوربخش  اعظم السادات

keyboard_arrow_up