برای ورود به کلاس موردنظر روی نام درس کلیک کنید.

پیوند کلاس‌های الکترونیکی رشته‌های برق صنعتی و مهندسی برق - قدرت

نام درس- نام استاد

آرم مهرآستان

آز-الکترونیک ۱-قدیمی

آز-اندازه گیری الکتریکی-نقره علیپور میلاد

آز کنترل صنعتی-کریمی

آز مدار-کریمی

آز هیدرولیک و پنوماتیک-رهبر

آزمایشگاه الکترونیک صنعتی- علی اکبرزاده

آزمایشگاه الکترونیک عمومی-نقره علیپور میلاد

آزمایشگاه بررسی سیستم های قدرت- مهندسی تکنولوژِی برق-قدرت-فلاح نژاد  مازیار

آزمایشگاه سیستمهای کنترل خطی-فلاح نژاد  مازیار

آزمایشگاه دیجیتال نقره علیپور میلاد

آزمایشگاه فیزیک ۱-رهبر مرتضی

آزمایشگاه فیزیک۲-مهندسی IT-رهبر مرتضی

آزمایشگاه مدارهای منطقی-اجابتی سیدمسعود

اصول سرپرستی-رمضانی

اصول میکروکامپیوترها-نقره علیپور میلاد

اقتصاد مهندسی-محمودآبادی عباس

آمارواحتمالات-رحیمی علی اصغر

آمار و احتمالات مهندسی- فلاح چای میرمظفر

اندازه گیری الکتریکی-فلاح نژاد  مازیار

الکترومغناطیس-نعمتی  فرامرز

الکترونیک ۱-نقره علیپور میلاد

الکترونیک ۲-قدیمی

الکترونیک صنعتی- اکبرزاده

ایمنی در برق-کاردانی پیوسته برق صنعتی-فلاح نژاد  مازیار

بررسی سیستم قدرت ۱- نعمتی فرامرز

بررسی سیستم  قدرت ۲-نعمتی  فرامرز

برنامه سازی پیشرفته-جهان بین زهرا

تاسیسات الکتریکی و پروژه-نقره علیپور میلاد

تجزیه و  تحلیل سیگنالها و سیستم ها-قدیمی

ترمودینامیک-علی اکبرزاده

تکنولوژی و بازرسی جوش- کارگاه ورقکاری و جوشکاری -غلامی

تولید و نیروگاه-علی اکبرزاده

حفاظت و رله ها-اجابتی سیدمسعود

رسم فنی نقره علیپورمیلاد

ریاضی ۱-یعقوب نیا

ریاضی ۲- کاووسی

ریاضی پیش دانشگاهی-محسن زاده معین

ریاضی عمومی ۱-میزانی شیما

ریاضی کاربردی-میزانی شیما

ریاضی مهندسی-میزانی شیما

زبان تخصصی-کریمی یزدان

سیستمهای کنترل خطی-فلاح نژاد  مازیار

طرح پستهای فشارقوی و پروژه-مهندسی پیوسته برق – قدرت-اجابتی سیدمسعود

طراحی خطوط هوایی انتقال انرژی- قدیمی

عایقها و فشارقوی-نقره علیپور میلاد

 فیزیک الکتریسیته و مغناطیس-نعمتی  فرامرز

فیزیک پیش-کاردانی پیوسته کامپیوتر-نعمتی  فرامرز

فیزیک عمومی-کاردانی پیوسته برق صنعتی-رهبر مرتضی

فیزیک۱-رهبر مرتضی

فیزیک۲-رهبر مرتضی

کارآفرینی و پروژه-لطفی نیا محمدتقی

کاربرد رایانه در برق نقره علیپور میلاد

کارگاه برق-مهندسی پیوسته قدرت-فلاح نژاد  مازیار

کارگاه سیم پیچی-کریمی

کارگاه عمومی-قدیمی

کارگاه مدار فرمان-فلاح نژاد  مازیار

کنترل صنعتی-علی اکبرزاده

ماشینهای الکتریکی۳-کیا مرتضی

ماشین‌های الکتریکی۱-نقره علیپور میلاد

ماشین مخصوص-علی اکبرزاده

    ماشینهای الکتریکی۲-نقره علیپور میلاد

مبانی الکترونیک-کریمی یزدان

مبانی سیستم قدرت-کریمی

محاسبات عددی-قایقران  ربابه

مخابرات۱-قادر رضا

مدار پیش دانشگاهی-فلاح نژاد  مازیار

مدار منطقی-اجابتی سیدمسعود

مدارهای الکتریکی ۲-نقره علیپور میلاد

مدارهای الکتریکی-فلاح نژاد  مازیار

معادلات دیفرانسیل-میزانی شیما

مکانیک کاربردی-غلامی

نقشه‌‌کشی صنعتی-نقره علیپور میلاد

هیدرولیک و پنوماتیک-غلامی

در شبکه‌های اجتماعی به ما بپیوندید:

Instagram
Telegram
به اشتراک بگذارید:
keyboard_arrow_up