برای ورود به کلاس موردنظر روی نام درس کلیک کنید.

پیوند کلاس‌های الکترونیکی رشته تربیت بدنی

نام درس- نام استاد

آرم مهرآستان

آسیب ها و کمک های اولیه در ورزش-عبدالهی

اصول حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی-عبدالهی

اصول و فلسفه آموزش و پرورش- انتشاری

آمادگی جسمانی۱ -گ۱- مهدوی نسب

آمادگی جسمانی ۱-پانیزوان

آمادگی جسمانی۲-خانم ها-نوذری فاطمه

آموزش بدمینتون ۲- خانمها-عبدالهی

آموزش بسکتبال۲-گ ۲-نوذری فاطمه

آموزش بسکتبال۲-گ۱-امیدی حسین

آموزش پینگ پنگ۲-قربان نژاد

آموزش پینگ پنگ۲- نوذری

آموزش دو و میدانی ۱-گ۱- مهدوی نسب

آموزش دو و میدانی ۱-گ۲-قربان نژاد نوین

آموزش دو و میدانی ۲-گ۱-قربان نژاد نوین

آموزش دو و میدانی۱-مهدوی نسب

آموزش دو و میدانی ۲-گ۲-نوذری فاطمه

آموزش ژیمناستیک۲-گ۱-نوذری فاطمه

آموزش ژیمناستیک۲-گ۲-قربان نژاد نوین

آموزش شنا ۲-گ۱-نوذری فاطمه

آموزش شنا ۲-گ۲-قربان نژاد نوین

آموزش فوتبال ۲- آقایان-قربان نژاد نوین

آموزش والیبال ۲-امیدی

آموزش والیبال ۲-عبدالهی

آموزش هندبال ۲-گ۱-مهدوی نسب خانم

آموزش هندبال ۲-قربان نژاد

آناتومی انسانی- غلام پور

بازیهای سازمان یافته-کارنیا شفارود منصور

بدمینتون-عبدالهی

بدمینتون- قربان نژاد

بسکتبال ۱-امیدی

بسکتبال ۱-عبدالهی

بهداشت و محیط زیست-صیدگر شراره

بیوشیمی (با تاکید بر متابولیسم)-فیروزمند راحله

پینگ پنگ۱-نوذری

پینگ پنگ۱-گ۱-قربان نژاد نوین

پینگ پنگ۱-گ۲-عبدالهی ناهید

تاریخ و فلسفه تربیت بدنی-تربیت بدنی و علوم ورزشی-انتشاری فاطمه

تربیت بدنی و ورزش معلولین-کارنیا شفارود منصور

تغذیه و ورزش-نوروزی

تمرین دبیری ۱و۲ (عملی)-کارنیا شفارود منصور

حرکات اصلاحی- انتشاری

حقوق ورزشی-قربان‌نژاد

دومیدانی۱-قربان نژاد نوین

رشد و تکامل و یادگیری حرکتی-عبدالهی

روانشناسی تربیتی-مهدوی نسب خانم

روانشناسی عمومی-عبدالهی

روانشناسی ورزشی-قربان نژاد نوین

روش تحقیق در علوم تربیتی-انتشاری فاطمه

روش تدریس تربیت بدنی-قربان نژاد نوین

ریاضیات پایه و مقدمات آمار-کارنیا شفارود منصور

ژیمناستیک ۱-امیدی

ژیمناستیک۱-عبدالهی

سازمان مدیریت در آموزش و پرورش-انتشاری فاطمه

سنجش و اندازه گیری پیشرفت تحصیلی-کارنیا شفارود منصور

سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی-انتشاری

شطرنج-مهدوی نسب خانم

شنا ۱-امیری

شنا ۱- نوذری

طراحی تولید و کاربرد موارد آموزشی در ورزش-قربان‌نژاد

علم تمرین-انتشاری فاطمه

فوتسال-امیری

فوتسال- نوذری

فیزیک- غلام پور

فیزیولوژی انسانی-عبدالهی

فیزیولوژی ورزشی-انتشاری فاطمه

کشتی (آقایان)-پانیزوان

کلیات روشها و فنون تدریس۲-قربان نژاد نوین

کلیات و فنون تدریس۱-کارنیا

مبانی برنامه ریزی درسی-قربان‌نژاد

متون خارجی تخصصی-کارنیا

مدیریت مسابقات ورزشی-قربان نژاد نوین

مقدمات راهنمایی و مشاوره-قربان نژاد نوین

والیبال ۱-گ۱-امیدی حسین

والیبال ۱-گ۲-نوذری فاطمه

ورزش تخصصی انفرادی-مهدوی نسب خانم

ورزش هوازی-عبدالهی

هندبال۱-قربان نژاد

هندبال ۱- نوذری

در شبکه‌های اجتماعی به ما بپیوندید:

Instagram
Telegram
به اشتراک بگذارید:
keyboard_arrow_up