برای ورود به کلاس موردنظر روی نام درس کلیک کنید.

پیوند کلاس‌های الکترونیکی رشته‌ حسابداری

نام درس- نام استاد

آرم مهرآستان

اصول تنظیم و کنترل بودجه دولت-اکبری

اصول حسابداری۱-خرمی پور رضا

اصول حسابداری۲-محسن زاده مریم

اصول حسابرسی ۱-دلجوی

اصول حسابرسی ۲-دلجوی

اقتصاد خرد-تقی نیای کینچاه رامین

اقتصاد کلان-محقق منتظری ملیکا

امورمالی بین الملل-کارشناسی ح -عسگری پور حسین

آمار و احتمالات -کاووسی اکرم

آمارواحتمالات-رحیمی علی اصغر

آمار و احتمالات و کاربرد آن در مدیریت۲- فلاح چای میرمظفر

بازار سرمایه و ابزار تأمین مالی اسلامی-پیشگاه

برنامه ریزی و توسعه-تقی نیا

بهایابی ۱-حسابداری صنعتی۱-محسن زاده مریم

بهایابی ۲ -حسابداری صنعتی ۲-رجبی  مصطفی

پول و ارز و بانکداری-محقق منتظری ملیکا

تحقیق در عملیات۱-محمودآبادی عباس

تحقیق در عملیات۲-قایقران  ربابه

حسابداری ابزار و عقود مالی اسلامی- ورودی ۹۷ به بعد-نورحسینی

حسابداری پیشرفته۱-نورحسینی

حسابداری پیشرفته۲-نورحسینی

حسابداری شرکتهای۱-خرمی پور

حسابداری شرکتهای۲-ایران دوست

حسابداری صنعتی۳-رجبی  مصطفی

حسابداری مالیاتی-اکبری

حسابداری مالی-صبح زاهدی

حسابداری موارد خاص-دلجوی نرجس

حسابداری میانه جبرانی-خرمی پور

حسابداری میانه ۱-خرمی پور رضا

حسابداری میانه ۲-محسن زاده مریم

حسابداری دولتی۱- پیوستگان شهرام

حسابداری دولتی ۲-نورحسینی

حسابداری و حسابرسی بخش عمومی-ملکی

حسابرسی۱-دلجوی نرجس

حسابرسی۲-دلجوی نرجس

حقوق تجارت- حسابداری-آل یس سیده مریم

روانشناسی سازمانی-کارجو

روش تحقیق-سیاری علیرضا

ریاضی پیش دانشگاهی-محسن زاده معین

ریاضی عمومی ۱-میزانی شیما

ریاضی عمومی۲ (کاردانی پیوسته حسابداری)- میزانی شیما

ریاضی کاربردی-میزانی شیما

ریاضی کاربردی۲-میزانی

زبان تخصصی۱-حسابداری-امیدوار طاهره

زبان تخصصی۲- حسابداری-امیدوار طاهره

سرپرستی سازمان-رمضانی

سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار-کشت کار اسماعیل

سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری-سیاری علیرضا

کارآفرینی و پروژه- لطفی نیا محمدتقی

کاربرد کامپیوتر در حسابداری۳-میرزایی

کاربرد کامپیوتر-حسابداری۲-میرهاشمی نسب سیدامیرحسین

کلیات حقوق-نقره علیپور

کنترل های داخلی و نظام راهبردی شرکتی-سعیدی مجتبی

مالیاتی ۱-رقایب پور حسن کیاده فطوره

مالیاتی ۲-اکبری

مالیه عمومی-محقق منتظری ملیکا

مباحث جاری در حسابداری -خرمی پور رضا

مبانی حسابداری بخش عمومی- پیوستگان شهرام

مبانی حسابداری مدیریت-پیوستگان

مدیریت تولید-میاندهی رودسری حجت اله

مدیریت رفتار سازمانی-صیدگر تهمینه

مدیریت سرمایه گذاری-پیشگاه

مدیریت مالی-محسن زاده مریم

مدیریت مالی۲-میرهاشمی نسب سیدامیرحسین

مکاتبات تجاری و گزارش نویسی-سعیدی مجتبی

در شبکه‌های اجتماعی به ما بپیوندید:

Instagram
Telegram
به اشتراک بگذارید:
keyboard_arrow_up