برای ورود به کلاس موردنظر روی نام درس کلیک کنید.

پیوند کلاس‌های الکترونیکی رشته‌ حقوق

نام درس- نام استاد

آرم مهرآستان

اجرای احکام مدنی-قربانی محمد

اخلاق حقوق و قضا-یعقوبی

ادله اثبات دعوی-بدیعی خرسند

اصول فقه ۱-بدیعی خرسند

اصول فقه ۲-بدیعی خرسند

آیین دادرسی کیفری ۱-شعبانی

آیین دادرسی کیفری ۲-شعبانی

آیین دادرسی مدنی ۱-امین ناصری احمدرضا

آیین دادرسی مدنی ۲-امین ناصری احمدرضا

آیین دادرسی مدنی ۳-امین ناصری احمدرضا

پزشکی قانونی-امیدوار راحله

پیشگیری از جرم-عباسی مارال

جرم شناسی-عباسی مارال

حقوق اداری ۱-میرحسینی سیدمحمدحسن

حقوق اداری ۲-جعفری منصور شهریار

حقوق اساسی ۱-زحمت کش معین

حقوق اساسی ۲-زحمت کش معین

حقوق اساسی ۳-زحمت کش معین

حقوق بشر در اسلام-جعفری منصور شهریار

حقوق بیمه-شعبانی

حقوق بین الملل خصوصی ۱-پورعبدلی

حقوق بین الملل خصوصی ۲-پورعبدلی

حقوق بین الملل عمومی ۱-عسگری پور حسین

حقوق بین الملل عمومی ۲-عسگری پور حسین

حقوق بین الملل عمومی ۳-عسگری پور حسین

حقوق تجارت ۱-تجار و اعمال تجاری-اسدی نژاد

حقوق تجارت ۲ -شرکتها-اسدی نژاد

حقوق تجارت ۳- اسناد تجاری-اسدی نژاد

حقوق تجارت ۴- ورشکستگی-اسدی نژاد

حقوق تطبیقی-پورعبدلی

حقوق ثبت-شعبانی

حقوق جزای اختصاصی ۱- جرایم علیه اموال و مالکیت-شعبانی

حقوق جزای اختصاصی ۲- جرائم علیه مصالح عمومی کشور-شعبانی

حقوق جزای اختصاصی ۳-شعبانی

حقوق جزای اختصاصی ۴-شعبانی

حقوق جزای عمومی ۱-رستگار

حقوق جزای عمومی ۲- عباسی مارال

حقوق جزای عمومی ۳- عباسی مارال

حقوق رسانه- شعبانی

حقوق سازمان های بین المللی-پورعبدلی غفور

حقوق کار-جعفری منصور شهریار

حقوق مالکیت فکری-جعفری منصور شهریار

حقوق مالیه عمومی-جعفری

حقوق محیط زیست-جعفری منصور شهریار

حقوق مدنی ۱- اشخاص و حمایت از محجورین-قربانی محمد

حقوق مدنی ۲- اموال و مالکیت-قربانی محمد

حقوق مدنی ۳ – کلیات قراردادها-اسدی نژاد

حقوق مدنی ۴- الزامات خارج از قرارداد-اسدی نژاد

حقوق مدنی ۵- حقوق خانواده-بدیعی خرسند

حقوق مدنی ۶- عقود معین قسمت الف-بدیعی خرسند

حقوق مدنی۷-اسدی نژاد

حقوق مدنی۸-بدیعی خرسند

روش تحقیق-سیاری علیرضا

قواعد فقه ۱ مدنی-یعقوبی

قواعد فقه ۲ جزایی-یعقوبی

کارآفرینی و پروژه-لطفی نیا محمدتقی

کارآموزی قضایی-قربانی محمد

کلیات حقوق جزا-رستگار

کیفرشناسی-عباسی مارال

متون حقوقی ۱ حقوق خصوصی-امیدوار طاهره

متون حقوقی ۲ حقوق عمومی-امیدوار طاهره

متون حقوقی ۳ حقوق جزا-چابک‌رو الهه

متون حقوقی ۴ -چابک رو الهه

متون فقه ۱ فقه معاملات-یعقوبی

متون فقه ۲ فقه خانواده-یعقوبی

متون فقه ۳ حقوق عمومی و بین الملل-یعقوبی

متون فقه ۴-یعقوبی

مقدمه علم حقوق-جعفری منصور شهریار

در شبکه‌های اجتماعی به ما بپیوندید:

Instagram
Telegram
به اشتراک بگذارید:
keyboard_arrow_up