برای ورود به کلاس موردنظر روی نام درس کلیک کنید.

پیوند کلاس‌های الکترونیکی رشته‌ روانشناسی

نام درس- نام استاد

آرم مهرآستان

احساس و ادراک-امیدپور

آشنایی با فلسفه اسلامی-غضنفری

آمار استنباطی- فلاح چای میرمظفر

آمار توصیفی- فلاح چای میرمظفر

آموزش روانشناختی در قرآن و حدیث۱-غضنفری

آموزش روانشناختی در قرآن و حدیث۲-غضنفری

تاریخ و مکاتب روانشناسی و نقد آن-غضنفری

روان سنجی-کابینی

روانشناسی اجتماعی-کابینی

روانشناسی از دیدگاه اندیشمندان مسلمان-غضنفری

روانشناسی تجربی-امیدپور

روانشناسی تحولی ۱-کابینی

روانشناسی تحولی۲-امیدپور

روانشناسی تربیتی-کابینی

روانشناسی شخصیت-امیدپور

روانشناسی شناختی-امیدپور

روانشناسی فیزیولوژیک-امیدپور

روانشناسی یادگیری-کابینی

روش تحقیق (کمی و کیفی)- لطفی نیا محمدتقی

فلسفه علم روانشناسی-کابینی

فیزیولوژی اعصاب و غدد-پاهنگه

کاربرد کامپیوتر در روانشناسی-یوسف زاده

مباحث اساسی در روانشناسی۱-پاهنگه

مباحث اساسی در روانشناسی ۲-امیدپور

مبانی جامعه شناسی- کابینی

مبانی راهنمایی و مشاوره-پاهنگه

متون روانشناسی به انگلیسی۱-کابینی

متون روانشناسی به انگلیسی۲-کابینی

معرفت شناسی-غضنفری

keyboard_arrow_up