برای ورود به کلاس موردنظر روی نام درس کلیک کنید.

پیوند کلاس‌های الکترونیکی رشته طراحی لباس

نام درس- نام استاد

آرم مهرآستان

آشنایی با پارچه و لباس های سنتی-هزاردستانی

آشنایی با هنر در تاریخ ۱- عینی

آشنایی با هنر در تاریخ ۲-عینی

آشنایی با هنرهای سنتی-هزاردستانی

آشنایی با هنرهای معاصر- رنجی

ارائه نمایش مد- هزاردستانی

الگوسازی ۱-هزاردستانی

الگوسازی ۲- هزاردستانی

الگو سازی ۳- عینی

الگوسازی ۴- هزاردستانی

الگوسازی روی مانکن ۱-عینی

الگوسازی روی مانکن ۲- عینی

بازاریابی و اقتصاد- صابر حدیث

الگوسازی و دوخت لباس کودک- هزاردستانی

بافت پارچه-عینی

بررسی آثار طراحان لباس-رنجی

پروژه نهایی- هزاردستانی

تاریخ پارچه و نساجی-اسدی

تاریخ پوشاک ایران-هزاردستانی

تاریخ پوشاک جهان-اسدی

جامعه شناسی هنر- عینی

چاپ پارچه-هزاردستانی

دوخت ۱-هزاردستانی

دوخت ۲- هزاردستانی

دوخت ۳- عینی

دوخت ۴- هزاردستانی

دوخت سنتی-عینی

روش تحقیق- اسدی

زبان تخصصی- صابر

سایزبندی- عینی

شناخت الیاف و پارچه- هزاردستانی

طراحی ۱-رمضان خواه مهدیه

طراحی ۲ -هزاردستانی

طراحی لباس آقایان-رنجی

طراحی لباس ۱-هزاردستانی

طراحی لباس ۲-رنجی

طراحی لباس ۳-رنجی

طراحی لباس ۴-رنجی

طراحی لباس کودک و نوجوان

طراحی لباس مقدماتی-هزاردستانی

عفاف و حجاب-هزاردستانی

عکاسی پایه (جدید)-گل محمدی

کاربرد رایانه در طراحی الگو- یحیی زاده تهمینه

کاربرد رایانه در طراحی لباس-یحیی زاده تهمینه

الگوسازی ۲-عینی

مبانی هنرهای تجسمی ۲-عینی

مبانی رایانه-یحیی زاده تهمینه

مبانی هنرهای تجسمی ۱-رمضان خواه مهدیه

مدیریت تولید-اسدی

هنر و تمدن اسلامی ۱-هزاردستانی

هنر و تمدن اسلامی ۲-عینی

keyboard_arrow_up