برای ورود به کلاس موردنظر روی نام درس کلیک کنید.

پیوند کلاس‌های الکترونیکی مقطع کارشناسی ارشد

نام درس- نام استاد

آرم مهرآستان

ابزارهای مالی اسلامی-میرهاشمی نسب سیدامیرحسین

اخلاق و احکام کسب و کار-فرج پور مقداد

اداره امور عمومی در اسلام-اکبری شادمان

ارزشیابی عملکرد دولت و سازمان های دولتی-میاندهی رودسری حجت اله

اصول و مبانی مدیریت-انتشاری فاطمه

اصول مهندسی مالی-مهردوست  کامران

افزاره های نیم رسانا-بازار برق- صدیق ضیابری سیدعلی

افزاره های نیم رسانا (کدقدیم ۳۰۱۴۰۱)-نقره علیپور میلاد

اقتصاد سنجی-محمودآبادی عباس

اقتصاد مهندسی پیشرفته-محمودآبادی عباس

اقتصاد سنجی مالی-عسگری پور

آمار کاربردی – جبرانی-فلاح چای میرمظفر

آمار کاربردی پیشرفته – جبرانی-پیروز بهزاد

امنیت سیستم های نوین اطلاعات-اکباتانی فرد غلامحسین

امنیت تجارت الکترونیکی-رضاپور  عبدالرضا

امنیت داده و شبکه-ورودی ۹۵- فلاح راد محسن

امنیت شبکه پیشرفته-اکباتانی فرد غلامحسین

الکترونیک ۳ – جبرانی (کد قدیم ۳۰۱۵۰۸)-بابایی صداقت صدیقه

الکترونیک نوری (کدقدیم ۳۰۱۴۰۲)-قدیمی عباس

اصول و مبانی مدیریت-انتشاری فاطمه

اصول مذاکرات، مکاتبات و قراردادهای تجاری-چیرانی ابراهیم

بازار برق-قدیمی عباس

بازار پول و سرمایه-میرهاشمی نسب سیدامیرحسین

بازارها و نهادهای مالی-بلالی آیت

بازاریابی و مدیریت بازار پیشرفته-محمدنوربخش لنگرودی محسن

بررسی احتمالی سیستم های قدرت -نقره علیپور میلاد

بازاریابی صنعتی و خدمات -مهردوست  کامران

بازمهندسی تشکیلات دولتی-فرج پور مقداد

بررسی موارد خاص در حسابداری-نخعی

برنامه ریزی حمل و نقل-محمودآبادی عباس

برنامه ریزی منابع بنگاه-محمودآبادی عباس

برنامه ریزی استراتژیک-انتشاری فاطمه

بهره برداری از سیستم های قدرت -کیا مرتضی

پایگاه داده پیشرفته-پورذاکر عربانی سودابه

پروتکل های امنیتی-اکباتانی فرد غلامحسین

پردازش سیگنال دیجیتال(DSP) (کدقدیم۳۰۱۴۰۸)-اجابتی

پژوهش عملیاتی پیشرفته-میرهاشمی نسب سیدامیرحسین

تجارت الکترونیکی سیار و محاسبات فراگیر-عابدینی فرهاد

تجارت و بازاریابی الکترونیکی پیشرفته -میاندهی رودسری حجت اله

تجزیه و تحلیل صورتهای مالی-میرهاشمی نسب سیدامیرحسین

تحلیل آماری و کاربرد نرم افزارهای آماری در ورزش-خداپرست سیاوش

تحلیل آماری- فلاح چای میرمظفر

تصمیم گیری در مسائل مالی-محمدنوربخش

تئوری جامع ماشینهای الکتریکی-نقره علیپور میلاد

تئوری حسابداری ۱-محمدنوربخش لنگرودی محسن

تئوری حسابداری ۲-محمدنوربخش لنگرودی محسن

تئوری های سازمان و مدیریت با رویکرد اسلامی-اکبری شادمان

تئوری و فناوری ساخت افزاره های نیمه رسانا-نقره علیپور میلاد

تئوریهای مدیریت پیشرفته-عبداله زاده

توزیع انرژی الکتریکی-قدیمی عباس

حسابداری بخش عمومی-میرهاشمی نسب سیدامیرحسین

حسابداری مدیریت-محمدنوربخش لنگرودی محسن

حسابداری مدیریت-میرهاشمی نسب سیدامیرحسین

حسابرسی پیشرفته- پاشایی

حفاظت پیشرفته سیستم های قدرت (کدقدیم۳۰۴۴۰۳)-اجابتی سیدمسعود

حقوق اساسی سازمان های دولتی-نظریان

حکومت الکترونیک-فرج پور مقداد

داده کاوی-نوربخش

دینامیک سیستم های قدرت۱ (کدقدیم۳۰۴۳۰۲)-اجابتی سیدمسعود

رمزنگاری کاربردی-عابدینی فرهاد

روش تحقیق – جبرانی-حسینی پور سیدوحید

روش تحقیق – جبرانی-رضاپور  عبدالرضا

روش تحقیق (کدقدیم۳۰۴۵۰۲)-اجابتی

روش تحقیق پیشرفته – جبرانی-گلدوست

روش تحقیق پیشرفته-محمدنوربخش لنگرودی محسن

روش تحقیق در مدیریت ورزشی-انتشاری فاطمه

روش شناسی پژوهش های کیفی و آمیخته در مدیریت-فرج پور

روش شناسی پژوهش های کیفی و آمیخته در مدیریت-نظریان

روش های آماری -پیروز بهزاد

روشهای پیش بینی-محمودآبادی عباس

زبان تخصصی – جبرانی-خوری

سازمانهای پولی و مالی-میرهاشمی نسب

سیستم اطلاعاتی مدیریت-جبرانی-حسینی‌پور سید وحید

سیستم اطلاعاتی مدیریت – جبرانی-مهردوست  کامران

سیستم عامل پیشرفته-نوربخش اعظم‌السادات

سیستم های اطلاعات حسابداری- میرهاشمی نسب

سیستمهای اطلاعات مدیریت-میاندهی رودسری حجت اله

سیستمهای صف-محمودآبادی عباس

سیستم های نرم افزاری اتکاپذیر(کدقدیم ۳۰۲۳۰۶)-نوربخش اعظم‌السادات

سیستمهای تصمیم یار هوشمند رضاپور

سری های زمانی مالی-محمودآبادی عباس

سمینار -اکباتانی فرد غلامحسین

سمینار در مدیریت استراتژیک ورزش-انتشاری فاطمه

سمینار-رضاپور  عبدالرضا

سمینار-صدیق ضیابری سیدعلی

سمینار-محمودآبادی عباس

سمینار مالی -محمدنوربخش لنگرودی محسن

شبکه های کامپیوتری پیشرفته-اکباتانی فرد غلامحسین

شبیه سازی کامپیوتری-محمودآبادی عباس

طراحی سیستم های صنعتی-مهردوست  کامران

طراحی و مدیریت کسب و کار الکترونیکی-میاندهی رودسری حجت اله

فرایندهای تصادفی-محمودآبادی عباس

فیزیک الکترونیک – جبرانی (کد قدیم ۳۰۱۵۰۲)-بابایی صداقت صدیقه

قوانین و مسائل حقوقی تجارت و بازاریابی الکترونیکی-مهردوست  کامران

کاربرد تئوری تصمیم گیری-مهردوست  کامران

کاربرد رایانه پیشرفته(مدیریت رویداد و اردوهای ورزشی) -جبرانی-خوری

کاربرد مدیریت کیفیت در ورزش-کارنیا شفارود منصور

کارگاه مدیریت تحول در سازمان های دولتی-میاندهی

مباحث جاری در حسابداری-میرهاشمی نسب سیدامیرحسین

مباحث ویژه در نرم افزار۱(کد قدیم ۳۰۲۴۰۵)-اکباتانی فرد غلامحسین

مباحث ویژه-صدیق ضیابری سیدعلی

محاسبات توری- فلاح راد محسن

مسائل حقوقی در تجارت الکترونیک-فلاح راد

مدارهای مجتمع نوری (کدقدیم ۳۰۱۴۲۴)-قدیمی عباس

مدارهای مجتمع خطی (CMOS) (کدقدیم۳۰۱۴۱۳)-قدیمی عباس

مدل سازی مالی  -بلالی آیت

مدل های انتخاب سبد سرمایه گذاری -کشت کار اسماعیل

مدیریت استراتژیک پیشرفته-میاندهی رودسری حجت اله

مدیریت استراتژیک بازاریابی-میاندهی رودسری حجت اله

مدیریت ارتباط مشتری و عملکرد بازاریابی -میاندهی رودسری حجت اله

مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)-مهردوست کامران

مدیریت بازاریابی در ورزش-خداپرست سیاوش

مدیریت تبلیغات و برند-عبداله زاده

مدیریت تحول و بهبود سازمانی در بخش دولتی-میاندهی

مدیریت و تحلیل ریسک مالی – اقتصاد سنجی مالی – اقتصاد مدیریت-عسگری پور حسین

مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته-میاندهی رودسری حجت اله

مدیریت رفتار مصرف کننده-حسینی پور

مدیریت روابط عمومی-نوروزی

مدیریت زنجیره عرضه (scm)-محمودآبادی عباس

مدیریت خرده فروشی و فروشگاه در تجارت الکترونیکی-میاندهی

مدیریت سرمایه گذاری و ارزیابی اوراق بهادار- محمدنوربخش محسن

مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته-میرهاشمی نسب سیدامیرحسین

مدیریت سرمایه گذاری-کشت کار اسماعیل

مدیریت عملکرد در سازمان های ورزشی-خداپرست سیاوش

مدیریت مالی پیشرفته-محمدنوربخش لنگرودی محسن

مدیریت مالی و اداری در ورزش-خوری

مدیریت مالی بین المللی-میرهاشمی نسب سیدامیرحسین

مدیریت منابع انسانی پیشرفته-میاندهی رودسری حجت اله

مدیریت منابع انسانی در ورزش-کارنیا شفارود منصور

مفاهیم پیشرفته در رایانش امن-اکباتانی فرد غلامحسین

مهندسی فناوری اطلاعات۲-نوربخش  اعظم السادات

مهندسی نرم افزار پیشرفته-پورذاکر عربانی سودابه

مهندسی مالی پیشرفته-پاشایی محمد

مهندسی مالی و مدیریت ریسک- پاشایی محمد

نانو الکترونیک (کدقدیم ۳۰۱۴۲۳)-صدیق ضیابری سیدعلی

نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته-میاندهی رودسری حجت اله

نظارت و ارزشیابی در سازمان های ورزشی-کارنیا شفارود منصور

نظریه های سازمان و مدیریت-کارنیا شفارود منصور

نظریه های مدیریت دولتی-میاندهی رودسری حجت اله

هوش تجاری-رضاپور  عبدالرضا

در شبکه‌های اجتماعی به ما بپیوندید:

Instagram
Telegram
به اشتراک بگذارید:
keyboard_arrow_up