حوزه تحقیقاتی اساتید جهت اخذ پایان نامه کارشناسی ارشد

قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد

حوزه های تحقیقاتی اساتید راهنما جهت اخذ دروس سمینار و پایان‌نامه با توجه به حوزه‌های علمی مربوط به موضوع پژوهش، به شرح زیر می‌باشد:

نام استاد حوزه تحقیقاتی
دکتر محمدرضا امین‌ناصری صنایع – IT لینک
دکتر امیر البدوی صنایع – IT لینک
دکتر حسام‌الدین ذگردی صنایع – IT لینک
دکتر محمد اقدسی صنایع – IT لینک
دکتر غلامحسین اکباتانی‌فرد کامپیوتر – نرم‌افزار لینک
دکتر عباس محمودآبادی صنایع – IT لینک
دکتر پیمان بیات IT لینک
خانم دکتر احمدی IT لینک
دکتر اعظم عندلیب IT- کامپیوتر
دکتر حمید سلطانیان‌زاده برق لینک
دکتر حسین افراخته برق لینک
دکتر مازیار میرحسینی مقدم برق لینک
دکتر عباس قدیمی برق
دکتر علیرضا صدیق ضیابری برق
دکتر یزدان اشگواری برق
دکتر احمد رضائی برق
دکتر محسن محمد نوربخش لنگرودی مدیریت مالی
دکتر میرهادی موذن جمشیدی مدیریت لینک
دکتر حمیدرضا اسکندری صنایع لینک

           اداره آموزش

موسسه آموزش عالی مهرآستان

keyboard_arrow_up