حوزه تحقیقاتی اساتید جهت اخذ پایان نامه کارشناسی ارشد

قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد

حوزه های تحقیقاتی اساتید راهنما جهت اخذ دروس سمینار و پایان‌نامه با توجه به حوزه‌های علمی مربوط به موضوع پژوهش، به شرح زیر می‌باشد:

نام استادحوزه تحقیقاتی
دکتر محمدرضا امین‌ناصریصنایع – ITلینک
دکتر امیر البدویصنایع – ITلینک
دکتر حسام‌الدین ذگردیصنایع – ITلینک
دکتر محمد اقدسیصنایع – ITلینک
دکتر غلامحسین اکباتانی‌فردکامپیوتر – نرم‌افزارلینک
دکتر عباس محمودآبادیصنایع – ITلینک
دکتر پیمان بیاتITلینک
خانم دکتر احمدیIT لینک
دکتر اعظم عندلیبIT- کامپیوتر
دکتر حمید سلطانیان‌زادهبرقلینک
دکتر حسین افراختهبرقلینک
دکتر مازیار میرحسینی مقدمبرقلینک
دکتر عباس قدیمیبرق
دکتر علیرضا صدیق ضیابریبرق
دکتر یزدان اشگواریبرق
دکتر احمد رضائیبرق
دکتر محسن محمد نوربخش لنگرودیمدیریت مالی
دکتر میرهادی موذن جمشیدیمدیریتلینک
دکتر حمیدرضا اسکندریصنایعلینک

           اداره آموزش

موسسه آموزش عالی مهرآستان

فهرست